CIRCUIT CULTURA COOPERATIVA 2019 – 2020

Cultura Coop és un Circuit de programació cultural basada en la col·laboració entre projectes de l’economia solidària i equipaments de gestió comunitària que s’estendrà durant tot el 2020 amb diferents activitats culturals per a gaudir arreu de la ciutat.

Arts plàstiques, música, literatura, disseny, arts escèniques, cinema… propostes culturals diverses i de qualitat, amb una forma d’entendre, viure i produir la cultura comuna, vinculada als valors de l’economia solidària i no al consumisme. 

Com ja sabem, avui en dia la gran majoria de la cultura que es fa i es promou a la ciutat de Barcelona obeeix a la lògica privada i comercial, promovent la “marca Barcelona” a través del que s’anomenen indústries culturals. 

Ara bé, a la ciutat també s’hi estan obrint pas, cada cop més de forma visible, tota una sèrie de projectes culturals vinculats a l’economia social i solidària  alguns nascuts del mateix teixit associatiu, i altres vinculats a pràctiques professionals que han fet el pas cap a la forma cooperativa. Aquest creixement, sumat a la proliferació dins de la ciutat d’un major nombre d’equipaments públics gestionats pel propi teixit veïnal, ha començat a posar les bases pel que pot ser un futur “sector” cultural vinculat a l’economia social i solidària, amb una pota a la gestió comunitària i l’altra al cooperativisme.

Aquestes pràctiques que mostren una altra forma de viure i gaudir la cultura, sovint queden limitades al teixit del barri on es duu a terme, passant desapercebudes a la resta de la ciutat.

El Circuit Cultura Coop vol fer d’altaveu d’aquestes iniciatives i convidar-vos a recórrer els diferents espais comunitaris on tindran lloc per gaudir-les. 

Amb el suport de

Mitjans col·laboradors