Cevagraf (1986)

Cevagraf és una cooperativa de treball especialitzada en impremta offset i digital de catàlegs, llibres, revistes, impresos, agendes, calendaris, packaging, tríptics, díptics, i tot tipus de desplegables. Disposa del servei d’Impremta online, des de la recepció dels originals fins al lliurament del producte final. Disposa de maquinària en tot el procés gràfic: Preimpressió, Impressió Offset, Impressió Digital i Post-impressió. Ofereix serveis de Disseny Gràfic, de maquetació d’originals, campanyes multicanal i tots els tipus d’impressió i acabats que permet la indústria digital i offset.

Pràctica cooperativa

Cevagraf s’inspira en “la democràcia social, la participació econòmica de tots els socis, la solidaritat, la responsabilitat i l’autogestió”. Impulsen la creació d’ocupació, la paritat homes-dones en tots els àmbits de responsabilitat, la capitalització dels excedents per tal d’enfortir la Cooperativa, l’equitat salarial i la facilitació als treballadors contractats de la possibilitat d’esdevenir socis, fomentant l’esperit cooperatiu. Compromesos amb la qüestió ambiental, destaca per la vessant mutualista i de millora de qualitat de vida dels socis. El 1993 iniciaren el projecte de les masies de Can Serra, per oferir als socis l’oportunitat de conviure en la natura durant caps de setmana i vacances. Amb treball voluntari aixecaren horts, jardins, hivernacles i piscines, i part dels aliments que consumeixen, com el pa, ous o verdures, són elaborats a les masies.. Com afirma un dels seus fundadors, “aquesta experiència compartida ens fa creure fermament en la forma de vida cooperativa.”

Dades

Adreça: Praga, 22-24, P.I. Cova Solera. 08191 Rubí

Correu: oficina@cevagraf.coop

Telèfon: 935861145

Web: https://imprentaonline.cevagraf.coop

Cooperativa de treball associat, 41 sòcies-treballadores, 16 contractades

Any de fundació: 1986