Coop de Circ (2009)

Coop de Circ és una cooperativa de treballadores de l’àmbit de les arts circenses formada per 24 sòcies i unes 16 companyies; les quals treballen de manera independent i a vegades de manera conjunta, sota el mateix paraigües. El projecte sorgí de la necessitat de regularitzar la seva situació laboral, i els ha permès fer front de manera col·lectiva a la gran precarietat que pateix el sector en aquest país. Parteix de la coneixença dels seus membres per haver compartit espais formatius i espectacles, i de la reflexió que la única manera de poder-se quedar fent una carrera en unes condicions dignes, sense haver de marxar fora, és fer-ho a través d’una estructura comú que permeti mecanismes de protecció a través del suport mutu.

Pràctica cooperativa

El col·lectiu s’organitza de manera assembleària i comparteix contactes, borsa de feina, i realitzen projectes conjuntament. Realitzen assemblees mensuals, i compten amb una petita estructura tècnica que coordina els diferents projectes que es duen a terme des de les diferents companyies. Aquest funcionament, a més, els ha permès mancomunar les tasques administratives de totes les companyies a través de l’estructura tècnica de la cooperativa.

Són conscients de la vulnerabilitat i el risc de la seva feina, i a través del fons que generen aportant un 6.5% de les seves actuacions a la caixa comú cobreixen la mútua per a les baixes laborals de totes les sòcies. Això inclou les baixes de maternitat, que en el cas de les artistes de circ, s’allarga molt fins a poder recuperar la forma física òptima. També, per fer front a la irregularitat d’ingressos que comporta el treball per espectacles, redistribueixen aquest fons entre les companyies que han tingut més i menys ingressos temporada a temporada.

Dades

Adreça: C/Sant Lluís, 2n. 08012 Barcelona

Correu: coopdecirc@gmail.com

Web :https://www.facebook.com/coop.decirc

Cooperativa de treball. 24 sòcies-treballadores

Any de constitució: 2009