CreaRSA (2018)

Audiovisual

La Responsabilitat Social Audiovisual o RSA entén el fet audiovisual, i en conseqüència ho utilitza, en el conjunt de la seva cadena de valor, com una eina i un mitjà per a la creació de compromís social, cultural, empresarial, educatiu, mediambiental, tecnològic, públic i privat, sempre anteposant el factor humà i el desenvolupament sostenible per sobre de qualsevol rendiment econòmic, tot treballant tant de forma individual, com grupal i comunitària.

Pràctica cooperativa destacada

 

Amb 6 anys de funcionament previ com a associació, sota els principis i valors del cooperativisme i continuant amb el nostre ideari de Responsabilitat Social Audiovisual, des de 2018 a la nostra cooperativa:

→ fem producció i realització audiovisual, comunicació, assessorament i formació en Responsabilitat Social.

→ i per a qui?, doncs per al Mercat Social, les empreses que desenvolupen accions d’RSE, l’Administració Pública, el món universitari i, en definitiva, per a tots aquells agents que generen un impacte positiu i real allà on incideixen amb la seva tasca.

→ i per què?, doncs perquè ens agrada intervenir en la nostra comunitat aportant elements de reflexió per a l’anàlisi i solució de les problemàtiques actuals, tot promovent l’ús solidari dels recursos de la producció audiovisual i afavorint una visió enriquidora i avantatjosa de la creació col·lectiva mitjançant dinàmiques de treball en col·laboració.

Dades


Adreça: C/Sant Nicolau 9, baixos esquerra, 08014 – Barcelona.
Telèfon: 93 512 43 75
E-mail: info@crearsa.com
Web: www.crearsa.com

Cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre, 3 sòcies treballadores

Any de constitució: 2018