La Selva. Ecosistema Creatiu

Audiovisual

La Selva. Ecosistema Creatiu és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu a Barcelona dedicada a la formació i producció cinematogràfica. Està formada per un equip de professionals d’orígens diversos i especialitzats en diferents àrees del cinema (productors, realitzadors, guionistes i gestors culturals). La Selva té com a activitat principal la creació de programes de formació cinematogràfica i de desenvolupament de llargmetratges de documental i de ficció pel públic especialitzat, la implementació de programes de cinema comunitari amb impacte sociocultural i la producció de pel·lícules d’autor. El seu objectiu és impulsar noves mirades, diversificar el cinema per aconseguir una representació del món plural i obrir-lo als sectors amb menys accessos.

Pràctica cooperativa destacada

 

La Selva. Ecosistema Creatiu neix del desig de tenir un paper actiu en la transformació sociocultural en general i en les dinàmiques de la indústria cinematogràfica en particular. La nostra pràctica cooperativista se centra en els objectius de produir pel·lícules que diversifiquin les mirades sobre el món i que permetin repensar la imatge des d’una perspectiva decolonial i feminista, de trencar les jerarquies de producció i apostar per un model horitzontal, col·lectivitzar els processos creatius, ampliar la denominació d’autor a totes les àrees de la creació cinematogràfica i obrir l’accés al cinema independent. Apostem per una economia feminista i un model de treball participatiu, horitzontal, transparent i intercooperatiu.

 

Dades


Carrer Llull, 63-69, 1r-2a
Correu electrònic: info@laselva.coop
Telèfon: 937043424
Web: https://www.laselva.coop/ca/

Cooperativa de consum i de treball, més de 900.000 sòcies de consum i més de 600 sòcies de treball, 46 establiments.

Any de constitució: 1968