Olistis

La base de la nostra activitat consisteix en ajudar a transportar els missatges (comercials, jurídics, tècnics, científics…) generats en un territori cultural determinat, a d’altres territoris sense perdre la essència del missatge original.

La nostra missió és aportar solucions als problemes de comunicació oral i escrita multilingüe a empreses i institucions. Cercar la estratègia lingüística i cultural més apropiada pels nostres clients, és a dir, les mesures i tècniques que una empresa o institució ha d’aplicar per eliminar les barreres lingüístiques i culturals quan ha d’interaccionar amb empreses o institucions de territoris culturals diferents al seu.

Una de les màximes d’OLISTIS és que la interconnexió global que caracteritza la nostra època pot ser positiva, si aconseguim preservar la biodiversitat cultural i lingüística del nostre planeta.

 

“Una paraula és quelcom que conceptualitzem a partir del flux immediat de l’experiència. Els textos no estan fets de paraules sinó de relacions de paraules i relats. La nostra ment no observa el text des de fora sinó que n’és part, de la mateixa manera que perquè es manifesti l’arc de Sant Martí calen certes condicions atmosfèriques i la nostra participació. En efecte, la cultura d’un determinat territori determinarà i condicionarà la interpretació de qualsevol text.”

Reflexió d’OLISTIS inspirada en La nova realitat (2013), de Jordi Pigem

Dades

Adreça: Bonaventura Pollés 23-25 baixos

Correu: contact@olistis.org

telèfon: 932980861

Web: http://www.olistis.org

cooperativa de treball associat_ Cooperativa de serveis lingüístics i culturals

3 socies treballadores

Any de constitució: 2015