SOM (2008)

Indústria cultural

Grup cooperatiu cultural i de comunicació que té com a objectiu consolidar la indústria cultural catalana. Denominat fins 2016 com Cultura 03, el projecte s’inicià el 2003 amb Sàpiens Publicacions, Ara Llibres, Critèria, Gramagraf i Contrapunt, essent un dels impulsors del diari Ara, el 2010. Actualment està format per cinc cooperatives: Ara Llibres, Sàpiens Publicacions, Batabat (productora audiovisual), Contrapunt i Nova 2003. Contrapunt és editora de premsa local gratuïta al Vallès Oriental, amb 10 capçaleres, 28.000 exemplars setmanals en paper, 85.000 usuaris únics mensuals als diaris digitals i més de 1.500 punts de distribució. I Nova 2003 fa serveis de gestió integral (comptables, administratius, laborals, documentals i informàtics) pel món cooperatiu. Som, a la seva vegada, forma part del Grup Cooperatiu Clade.

Pràctica cooperativa

SOM és una cooperativa – “perquè la indústria cultural ha de ser de tots”- amb una clara vocació de servei a la cultura catalana, doncs constata que la crisi econòmica i les transformacions de la indústria cultural global l’han afeblit. “La cultura catalana també ha patit la crisi. Algunes de les empreses que articulaven el sector cultural s’han debilitat i d’altres han estat adquirides per grans grups poc interessats en la cultura del país. I això coincideix amb la revolució digital, que està concentrant la propietat de les indústries culturals a escala global, fet que posa en perill la pluralitat i l’atenció que mereixen cultures amb poc mercat, com la catalana”. Denuncien que “la revolució digital aboca la indústria cultural en mans de grans gegants com Apple, Amazon o Netflix, que no veuen rendible un mercat com el català” i que la “concentració de la indústria cultural global exclou la diversitat cultural i, per tant, també la cultura i la llengua catalana”. Som és una resposta “perquè la cultura catalana tingui una indústria cultural més sòlida i avançar perquè la propietat d’aquestes indústries sigui el més plural possible i estigui en mans de molts”.

Dades

Adreça: Premià, 15 08014 Barcelona

Correu: info@som.cat

Telèfon: 936 34 64 04

Web: http://www.som.cat

 

Grup Cooperatiu de 5 cooperatives, amb 53 sòcies-treballadores i 20 treballadores

Any de constitució: 2016