ZUMZEIG CINEMA (2016)

Zumzeig és una sala de cinema, un espai cultural de proximitat i sense ànim de lucre. Punt de trobada, reflexió i oci, ofereix projeccions de cinema independent en versió original i diverses iniciatives artístiques, socials i solidàries. El cinema va obrir les portes el 2013 com una iniciativa personal d’Esteban Bernatas, qui el va condicionar i gestionar fins 2016, esdevenint un referent per als cinèfils de la ciutat. El 2016, davant la impossibilitat de seguir gestionant el cinema, el seu fundador va convocar una assemblea de gent del sector i habituals del Zumzeig, per proposar-los prendre el relleu, i d’allà va sorgir el grup motor que va constituir la cooperativa.

Pràctica cooperativa

La cooperativa té com a propòsit d’estar present «en el teixit cultural i social de la ciutat, vertebrant-se com un referent en el territori: una programació que aposta per continguts culturals de qualitat a preu popular, trencant així el cercle d’invisibilitat a què moltes propostes artístiques són injustament sotmeses.” L’estructura cooperativista manifesta la seva creença en un model participatiu, horitzontal i democràtic, així com la seva voluntat de mostrar que hi ha altres maneres de gestionar la cultura i l’exhibició cinematogràfica, creant un major grau d’interacció amb el seu públic, que ara són part activa del projecte, i fomentant la intercooperació i l’intercanvi amb altres entitats. Tot i ser una cooperativa de treball, tenen una gran comunitat articulada al seu voltant, unes 300 “Amigues del Zumzeig”, que a la pràctica tenen un vincle de sòcies de consum. Treballen en comissions vinculades a les diferents àrees, i participen activament de la programació i l’activitat de la cooperativa.

Dades

Adreça: Béjar 53, 08014, Hostafrancs, Barcelona

Correu: info@zumzeigcine.coop

Telèfon: 935 46 14 11

Web: http://zumzeigcine.coop/

Cooperativa de treball, 5 sòcies-treballadores, 30 sòcies-col·laboradores, 300 amigues del ZZ.

Any de constitució: 2016