Propostes enfront de la crisi de la COVID-19

Espai de cooperatives culturals

Aquest document és el resultat del treball, intercanvi i coordinació de gairebé una vintena de cooperatives culturals de la ciutat de Barcelona, que davant la crisi de la COVID-19, s’articulen per cercar respostes col·lectives a les necessitats que el sector cultural, especialment malmès per aquest embat sanitari i econòmic, està patint i patirà a mitjà termini. Pensem en el teixit de base i en els projectes de format petit i mitjà, que veuen perillar la seva viabilitat sense polítiques culturals proactives de protecció i sosteniment en aquesta nova etapa.

A aquesta situació, s’hi suma la preocupació per la sensació de la prescindibilitat del sector, fet que deixa molts projectes en un futur realment incert i en una situació de desemparament considerable. Des del grup de treball de cultura cooperativa creiem que hem de treballar en mesures estratègiques, de mig i de llarg recorregut per continuar consolidant un espai cultural que aporta una altra visió i una altra manera de fer i d’entendre la cultura a la ciutat i els barris de Barcelona. Alhora, però, calen mesures urgents i d’efecte immediat en les cooperatives per tal que puguin garantir la seva existència a curt termini. Entenem doncs que ens cal un pla de xoc amb l’objectiu de garantir la supervivència de les cooperatives culturals de la ciutat de Barcelona, reconeixent el seu paper estratègic en la construcció d’un nou model cultural i de ciutat.

Davant aquest futur incert, i davant la possibilitat que aquesta crisi es torni a resoldre com l’anterior, hem entès que només ens en sortirem juntes i solidàries. Aquest confinament ens ha permès posar fil a l’agulla a una voluntat que ve de lluny: articular-nos com a grup i engegar una proposta conjunta que ens reforci a totes i que respongui als valors de l’economia social i solidària que practiquem de manera quotidiana.